Fastighetsägare

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

 • Trädgårdsskötsel

  Klippning och trimning av gräsytor
  Rensning av rabatter och stenytor
  Klippning och beskärning av buskar och häckar
  Beskärning av träd
  Trädfällning
  Plantering
  Mindre anläggningsarbete
  Gödsling och kalkning
  Bevtattning

 • Underhåll och mindre repartitioner inomhus

  Sophantering/miljörum
  Värme
  Ventilation
  Belysning
  Röjning av förråd
  Dörrar, fönster och lås

 • Markarbeten

  Plattsättning av gångar, entréer, garageuppfarter och uteplatser
  Murar
  Kantsten
  Byggnation och underhåll av lekplatser

 • Lokalvård

  Trappstädning
  Fönsterputsning
  Flyttstädning

Scroll to Top