Tjänster

Defast kan hjälpa er med det mesta inom fastighets- och trädgårdsservice.
Välkommen att kontakta oss för att diskutera era behov!

Tjänster

 • Vi kan hjälpa dig med.

  Skötsel av grönytor
  Klippning/trimning av gräs
  Rensning av rabatter och plattytor
  Beskärning av träd och buskar
  Klippning av häckar och buskar
  Trädfällning
  Markarbeten, plattläggning, murar
  Städning inomhus och utomhus
  Uppbyggnad av lekplatser
  Rondering av fastigheter
  Trappstädning
  Plantering av häckar, buskar, träd
  Mindre underhållsarbete
  Vinterskötsel
  Inre och yttre skötsel av fastigheter.

Kontakta Oss

Scroll to Top